Contact

Telefoonnummer voor alle sociale teams
in Borger-Odoorn (gratis):

0800 2009

Dit nummer is bereikbaar op
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Normale letters

Uitkering

Hebt u (en uw partner) niet voldoende geld om de kosten van uw levensonderhoud zoals huur, gas, water en elektra te betalen? En lukt het niet om (gedeeltelijk) aan het werk te komen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. U hebt dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt. Een uitkering is bedoeld als overbrugging naar het moment waarop u zelf weer geld verdient.

Het aanvragen van een uitkering gaat digitaal. Vindt u het moeilijk om met computers om te gaan, neem dan contact op met het sociaal team in uw buurt. Zij kunnen u helpen met uw aanvraag. Volg daarbij de volgende stappen:

Meld u aan als werkzoekende bij werk.nl

U begint uw aanvraag voor een bijstands- of IOAW-uitkering bij www.werk.nl. Log in met uw DigiD en volg de stappen op de website. Daar kunt u zich inschrijven als werkzoekende en de vacatures bekijken. Wanneer u niet meteen werk vindt, kunt u een uitkering aanvragen.

Dien uw aanvraag voor een uitkering in

Tegelijkertijd met uw inschrijving als werkzoekende, kunt u de bijstandsuitkering aanvragen. Wanneer u de aanvraag hebt ingediend, krijgt u per mail de vraag van het Werkplein Zuid-Oost Drenthe om bewijsstukken in te leveren. Dit kunt u per post doen of per mail. Het Werkplein bepaalt of u recht hebt op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt.

Ben je jonger dan 27 jaar?

Als je jonger bent dan 27 jaar, meld je je eerst aan als werkzoekende. Dan volgt een zoekperiode van vier weken. In de zoekperiode doe je er alles aan om een opleiding of werk te vinden. Bewaar hiervan de bewijsstukken of maak een goed overzicht van alle sollicitaties.

Lukt het niet om in deze vier weken werk of een opleiding te vinden? Dan kun je alsnog een aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen. Wanneer je de aanvraag hebt ingediend, krijg je per mail de vraag om de bewijsstukken van je sollicitaties in te leveren bij het Werkplein Zuidoost Drenthe. Dit kun je per mail of per post doen. het Werkplein bepaalt of je recht hebt op een bijstandsuitkering en hoeveel geld je krijgt.

Werkintake

Na het indienen van de aanvraag nodigt het Werkplein Emmen je uit voor een werkintake. Tijdens dit gesprek bekijken we of je voldoende hebt gedaan in de zoekperiode om een opleiding of werk te vinden. Heb je niet genoeg gedaan? Dan heeft dit consequenties voor je aanvraag bijstand.

Rechten en plichten bij een uitkering

Let op: bij een uitkering horen rechten én plichten. Wij verwachten bijvoorbeeld dat u actief op zoek bent naar werk, zodat u uiteindelijk zelf geld kunt verdienen. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis en spaargeld) onder de bijstandsgrens liggen. Meer informatie over de rechten en plichten van de bijstandsuitkering vindt u op de website van de gemeente.

Kennismaking en intake met klantmanager sociaal team

Nadat u uw uitkering hebt aangevraagd, neemt de regisseur Werk contact met u op. U krijgt begeleiding en tips om weer snel aan het werk te komen. En u kunt gebruik maken van de vacatures en de contacten met uitzendbureaus. Is het vinden van een baan lastig, omdat u bijvoorbeeld een arbeidsbeperking hebt? Dan kunt u extra hulp krijgen van de sociale teams. Samen stellen jullie een trajectplan op en leggen de afspraken vast.