Contact

Telefoonnummer voor alle sociale teams
in Borger-Odoorn (gratis):

0800 2009

Dit nummer is bereikbaar op
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Normale letters

Mantelzorg

Als u langdurig veel hulp krijgt van een familielid of iemand anders uit uw omgeving omdat u ziek bent of een beperking heeft, noemen we dat mantelzorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij de dagelijkse persoonlijke verzorging en ondersteuning.

Als u bijvoorbeeld thuiswonende kinderen hebt, mag u van hen wel iets verwachten, zeker als zij meerderjarig zijn. Ook als uw kinderen een drukke baan hebben, naar school gaan of studeren. Vanaf ongeveer acht jaar kunnen kinderen vaak al meehelpen bij huishoudelijke klusjes, zoals helpen bij de afwas en boodschappen doen. Hoe ouder een kind, hoe meer het kan doen. In veel gevallen willen buren ook best een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld een keer een paar boodschappen voor u meenemen als ze zelf toch al naar de supermarkt gaan, of een keer uw gras maaien.

Toch andere hulp nodig?

Als u bij het sociaal team komt voor hulp of ondersteuning, kijkt de medewerker samen met u of uw sociale netwerk ingezet kan worden om u te helpen. Als uw huisgenoten kunnen helpen, regelt het sociaal team voor die taken geen ondersteuning. Heeft uw huisgenoot zelf ook beperkingen waardoor hij de taken niet kan overnemen? Dan zoekt het sociaal team naar andere mogelijkheden.

Logeeropvang

Soms is mantelzorg heel belastend en is het voor degene die dagelijks een gezins- of familielid helpt, fijn als deze intensieve zorg een keer uit handen kan worden gegeven. Bijvoorbeeld door de persoon in kwestie een paar dagen ergens anders te laten logeren. Degene die de zorg verleent kan dan even weer op adem komen en zo de zorg volhouden. Bij het sociaal team kunt u vragen of u in aanmerking komt voor zo'n voorziening voor kortdurend verblijf, ook wel logeeropvang genoemd.

Het is een van de taken van het sociaal team om ook in de gaten te houden of uw mantelzorger hulp nodig heeft bij het uitvoeren van zijn of haar taken.