Contact

Telefoonnummer voor alle sociale teams
in Borger-Odoorn (gratis):

0800 2009

Dit nummer is bereikbaar op
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Normale letters

Wet Langdurige Zorg

De Wet langdurige zorg is ingegaan op 1 januari 2015. Zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt u als u blijvend behoefte heeft aan 24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht nodig hebt. Dan regelt de Wlz dat u zorg in een instelling krijgt. Maar u kunt deze zorg ook thuis krijgen. Dit moet wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een instelling.

Of u zorg kunt krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), hangt af van uw persoonlijke situatie. Kunt u niet meer goed voor uzelf zorgen? Als u langdurig 24 uur zorg in uw nabijheid nodig hebt of langdurige zorg waarbij permanent toezicht noodzakelijk is, kunt u zorg krijgen via de Wlz.

Het kan dan gaan om de volgende vormen van zorg:

  • verblijf in een instelling
  • persoonlijke verzorging
  • begeleiding
  • verpleging
  • behandeling
  • vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling.

Indicatie

Wanneer u een indicatie aanvraagt voor Wlz-zorg, kijkt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) naar uw gezondheid en uw thuissituatie. Wat kunt u zelf nog doen? En wat kunnen eventuele huisgenoten doen? Wanneer uw huisgenoten u kunnen helpen, dan is professionele Wlz-zorg misschien niet nodig. Een medewerker van het sociaal team kijkt samen met u wat in uw situatie nodig is en helpt u met het aanvragen van een indicatie.