Contact

Telefoonnummer voor alle sociale teams
in Borger-Odoorn (gratis):

0800 2009

Dit nummer is bereikbaar op
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Normale letters

Burenruzie? Vraag buurtbemiddeling!

Iedereen maakt wel eens een  minder prettige situatie mee in de buurt. Door met elkaar te praten vind je vaak samen een oplossing. Maar dat lukt niet altijd. Soms lopen de irritaties zo hoog op dat buren elkaar niet meer aankijken of ruzie met elkaar krijgen. Als u er zelf niet meer uitkomt, dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen.

Hoe kan buurtbemiddeling u helpen?

Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Goed getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars proberen ruziënde partijen weer met elkaar te laten praten. Dat gebeurt op een neutrale plek. De bemiddelaars helpen bij het gesprek. Zij zijn neutraal en geven geen oordeel. Buurtbemiddelaars proberen ervoor te zorgen dat partijen zelf een oplossing vinden. Natuurlijk hebben de buurtbemiddelaars een geheimhoudingsplicht.

Wie bemiddelt?

Bij buurtbemiddeling draait alles om vrijwilligers. Bij een burenruzie waar buren zelf niet uitkomen schakelt de coördinator buurtbemiddeling twee vrijwilligers in. Daarbij wordt gekeken naar het soort conflict, de achtergrond van het conflict en de wijk waarin het speelt. Het gesprek voor buurtbemiddeling is altijd op een neutrale plaats en kost u geen geld.

Wanneer wel? Wanneer niet?

Beide partijen moeten bij buurtbemiddeling vrijwillig deelnemen, de tijd hebben om met elkaar te praten en de wil tonen om problemen op te lossen.

Wel bij:

  • Ergernissen, conflicten en ruzies bij buren en buurtgenoten over bijvoorbeeld geluids- of stankoverlast, overhangende boomtakken, erfafscheidingen, parkeerproblemen enzovoort.

Niet bij:

  • Conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, familieproblemen, criminaliteit, alcohol- en drugsproblematiek. Daarvoor kunt u terecht bij andere hulpinstanties.

Hoe werkt het?

  • Neem contact op met de coördinator en leg uit wat er aan de hand is.

  • De coördinator benadert twee bemiddelaars.

  • Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek bij u thuis.

  • Daarna wordt in een gesprek met uw buren de andere kant van het verhaal gehoord.

  • Er volgt een bemiddelingsgesprek op neutraal terrein en er worden afspraken gemaakt.

  • Na enkele weken wordt beide partijen gevraagd of de afspraken naar tevredenheid zijn nageleefd.

Buurtbemiddeling inschakelen?

Iedereen die een oplossing zoekt voor een probleem met de buren kan zichzelf bij buurtbemiddeling aanmelden. Buurtbemiddeling is gratis.

Hebt u nog vragen of wilt u buurtbemiddeling inschakelen? Dat kan via: William Prinsen, coördinator Buurtbemiddeling, T (0591) 585 554, E w.prinsen@welzijngroepandes.nl

Buurtbemiddeling Borger-Odoorn is een initiatief van Welzijngroep Andes, gemeente Borger-Odoorn, de politie en woningbouwcoöperaties Lefier en Woonservice.