Contact

Telefoonnummer voor alle sociale teams
in Borger-Odoorn (gratis):

0800 2009

Dit nummer is bereikbaar op
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Normale letters

Klachtenregeling

Soms doet zich een situatie voor, waarbij u zich niet correct behandeld voelt of vindt dat u niet goed geholpen bent. Bent u het bijvoorbeeld niet eens met de manier waarop uw hulpverlener met u omgaat? Hebt u het gevoel dat u niet serieus wordt genomen? Of bent u niet tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening door het sociaal team of uw contactpersoon?  

Voordat u een klacht indient, willen wij graag met u praten om te horen wat er aan de hand is. Het beste is om uw klacht dan eerst te bespreken met de medewerker die u heeft geholpen. Vaak kan het probleem dan al snel worden opgelost. En zo kunnen we misschien voorkomen dat het probleem nog groter wordt. Komt u er in het gesprek met de medewerker van het sociaal team niet uit? Dan kan de vertrouwenspersoon u misschien verder helpen.

Klachtenformulier

Is uw probleem nog steeds niet opgelost en wilt u een klacht indienen? Dat kan. Gebruik daarvoor het klachtenformulier of schrijf een brief naar:

Stichting sociale teams Borger-Odoorn
Noorderdiep 137
9521 BC  Nieuw-Buinen
E info@socialeteamsborgerodoorn.nl

In uw brief moeten de volgende gegevens staan:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • een omschrijving van uw klacht: wat is er gebeurd, waarover bent u niet tevreden?
  • uw handtekening 

Zie ook het klachtenprotocol met toelichting en de flyer ‘Ik heb een klacht… wat kan ik doen?’