Contact

Telefoonnummer voor alle sociale teams
in Borger-Odoorn (gratis):

0800 2009

Dit nummer is bereikbaar op
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Normale letters

Vacature: Lid raad van toezicht

» dinsdag 10 oktober 2017

De stichting Sociale teams Borger-Odoorn zoekt een lid voor de raad van toezicht.

 

De stichting Sociale teams Borger-Odoorn is opgericht op 1 januari 2015 en verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg- en ondersteuningstaken in de gemeente Borger-Odoorn. De stichting, met zo’n 35 medewerkers in dienst, vervult een belangrijke coördinerende rol in de toegang tot voorzieningen voor inwoners in Borger-Odoorn binnen de Wmo, jeugdwet en vanaf 2018 ook re-integratie. De drie sociale teams het Veenland, de Monden en de Hondsrug zijn ieder in hun eigen verzorgingsgebied het aanspreekpunt voor de inwoners van dat gebied, waarbij wordt gewerkt volgens het principe: 1 gezin 1 plan 1 regisseur. De stichting werkt daarbij nauw samen met strategische partners in het werkgebied.

In verband met het vertrek van één van de leden van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een:

Lid raad van toezicht met een juridisch-financieel profiel

 

De raad van toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op de stichting conform de principes van de Governance Code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Zij bestaat uit drie personen.

U vervult de portefeuille juridische en financiële zaken en fungeert daarbij als klankbord voor de bestuurder. U houdt toezicht op het beleid en op de uitvoering van het beleid, in het bijzonder met betrekking tot financiën. Daarbij weet u goed te schakelen tussen afstand en nabijheid. Naast aantoonbare bestuurlijke ervaring hebt u een financieel juridische achtergrond en een duidelijke affiniteit met de regio en de doelstelling van de organisatie.

Het functiedocument en de tijdsplanning kunt u aanvragen bij mevrouw Daniëlle Bastings (d.bastings@socialeteamsborgerodoorn.nl /06-15 04 30 63). Meer informatie over de organisatie vindt u onder De stichting/Organisatie

Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de raad van toezicht, mevrouw Marian Boelema (bereikbaar via mevrouw Daniëlle Bastings), aan wie u voor 1 november 2017 ook uw sollicitatie kunt richten.

Logo Sociale teams Borger-Odoorn