Contact

Telefoonnummer voor alle sociale teams
in Borger-Odoorn (gratis):

0800 2009

Dit nummer is bereikbaar op
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Normale letters

Enquête inwoners 1e en 2e Exloërmond en Valthermond

» dinsdag 24 april 2018

Woont u in 1e Exloërmond, 2e Exloërmond of Valthermond? Dan willen we graag weten hoe u het vindt om in uw dorp te wonen. Wilt u daarvoor onze vragenlijst invullen? Met uw antwoorden maken we een gebiedsagenda. Daarin komen verbeterpunten en projecten die we samen met de inwoners van de dorpen willen uitvoeren. Daarmee willen we ervoor zorgen dat het ook in de toekomst prettig wonen blijft in De Monden.

Veranderend gebied

Het aantal inwoners van het Mondengebied zal de komende jaren dalen, en de mensen die er wonen zullen ouder zijn. Dat heeft natuurlijk gevolgen. Minder huishoudens en schoolgaande kinderen bijvoorbeeld, en juist meer vraag naar zorg en woonvormen voor ouderen. Het is goed om ons daar alvast op voor te bereiden. Dat doen we door samen met inwoners en een aantal organisaties een gebiedsagenda te maken, met concrete afspraken.

Uw mening

De afgelopen weken hebben we bij verschillende bijeenkomsten in de dorpen al informatie opgehaald. Met de enquête willen we van nog meer bewoners hun mening horen over het dorp waarin ze wonen. Waar hebt u behoefte aan en tegen welke problemen loopt u aan? Wat gaat er goed en wat juist niet? En wat verwacht u van de toekomst? We kijken daarbij naar onderwerpen als sociale contacten, de voorzieningen in het dorp, werk en inkomen, cultuur, duurzaamheid en mobiliteit.

Invullen

U kunt de enquête op www.borger-odoorn.nl/gebiedsagenda invullen tot en met vrijdag 11 mei. Uw antwoorden blijven anoniem en worden alleen gebruikt voor dit onderzoek. Als u de vragenlijst volledig doorloopt, doneren wij 1 euro aan een evenement voor kinderen in uw dorp. Vindt u het lastig om de vragenlijst in te vullen? Dan helpen we u graag. U kunt dan bellen met Karin Peeters (06 20 42 52 38) of Annemarieke Aarts (06 21 40 91 42). Daarnaast zijn we op de volgende momenten aanwezig in de dorpen om u een handje te helpen als dat nodig is:


MFA ’t Brughuus, Valthermond

 • Maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur bij het sociaal team
 • Maandag 23 april van 19.00 tot 21.00 uur 
 • Donderdag 3 mei van 11.00 tot 13.00 uur 
 • Dinsdag 8 mei van 11.00 tot 14.00 en van 18.00 tot 20.00 uur


De Wijkplaats, Valthermond

 • Dinsdag 1 mei van 19.00 tot 21.00 uur 
 • Dinsdag 8 mei van 14.30 tot 16.00 uur


’t Veurhof, Valthermond

 • Donderdag 26 april van 14.00 tot 16.00 uur


Dorpshuis De Badde, 1e Exloërmond

 • Woensdag 25 april van 14.00 tot 16.00 uur 
 • Woensdag 2 mei van 19.00 tot 21.00 uur 
 • Vrijdag 4 mei van 11.00 tot 13.00 uur 
 • Woensdag 9 mei van 14.00 tot 16.00 uur


Dorpshuis, 2e Exloërmond

 • Dinsdag 24 april van 19.00 tot 21.00 uur 
 • Maandag 30 april van 9.00 tot 12.00 uur


Hunsowhal, 2e Exloërmond

 • Maandag 30 april van 14.00 tot 16.00 uur


Horecacentrum Spa, 2e Exloërmond

 • Woensdag 9 mei van 11.00 tot 13.00 uur


Partners

De gemeente Borger-Odoorn werkt voor de gebiedsagenda De Monden samen met woningcorporatie Woonservice, welzijnorganisatie Andes, de sociale teams, scholen, ondernemers en de gezondheidszorg.