Contact

Telefoonnummer voor alle sociale teams
in Borger-Odoorn (gratis):

0800 2009

Dit nummer is bereikbaar op
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Normale letters

Vacature sociaal werker/regisseur met specialisme jeugd (28 uur per week)

» dinsdag 30 oktober 2018

Het sociaal domein verandert. Niet meer denken vanuit de hokjes van de afzonderlijke wetten, maar vanuit de mensen zelf en hun sociale omgeving. Vanaf 1 januari 2015 is de stichting Sociale teams Borger-Odoorn verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg- en ondersteuningstaken in Borger-Odoorn in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. Vanaf 1 januari 2018 zijn de sociale teams ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.

De drie sociale teams het Veenland, de Monden en de Hondsrug voeren een groot deel van de taken in het sociaal domein uit. De sociale teams zijn ieder in hun eigen verzorgingsgebied het aanspreekpunt voor de inwoners van dat gebied. De stichting stuurt de drie sociale teams aan, coördineert de werkzaamheden en ziet toe op de correcte uitvoering daarvan. Sociale teams Borger-Odoorn werkt grotendeels onder gemeentelijk mandaat.

Het uitgangspunt van het werken in de sociale teams is het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. De medewerker van het sociaal team inventariseert de ondersteuningsvraag en bepaalt in overleg met het gezin of de cliënt hoe de zorg of ondersteuning wordt geregeld. Een gezin of individuele hulpvrager houdt in dit traject steeds dezelfde contactpersoon. Deze werkwijze garandeert een betere zorg, via één ingang, in de eigen buurt en op maat.  

Voor de sociale teams zoeken wij per 1 januari 2019 een

Sociaal werker/regisseur met specialisme jeugd (28 uur per week)

Functie inhoud

De sociaal werkers/regisseurs moeten kunnen interveniëren op vier niveaus:

 1. het versterken van eigen kracht, zelfredzaamheid, het sociale netwerk, informele ondersteuning, daar waar van toepassing;
 2. het bieden van kortdurende ondersteuning aan mensen die zich daarna weer zelf redden of zich met een voorziening verder weten te redden (het gesprek) en licht langlopende ondersteuning (vinger aan de pols);
 3. het toeleiden van mensen naar individuele-/maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo of Jeugdwet, de zogeheten indicatiestelling;
 4. regievoering bij complexe en/of meervoudige problematiek, waaronder veiligheidszaken met jeugdigen.

De medewerkers van Sociale teams Borger-Odoorn werken op basis van het zo genoemde ’T-shaped professional’ concept. Iedere medewerker brengt een stuk specialisme in het team in en ontwikkelt zich daarnaast in de breedte als generalist op het volledige takenpakket van het sociaal team.

Functieprofiel:

 • Een afgeronde relevante HBO-opleiding en relevante aanvullende opleidingen. Bij voorkeur SKJ geregistreerd;
 • is deskundig op het gebied van jeugdzaken/veiligheidszaken;
 • zet de klant/bewoner centraal en werkt vanuit het eigen kracht principe. Hij/zij is tenslotte expert van zijn/haar eigen situatie;
 • beschikt over goede luister- en gespreksvaardigheden, kan contact maken met de klant/bewoner en is bereid (en geduldig) om te investeren in een vertrouwensband met de klant/bewoner;
 • kan mensen motiveren en laten samenwerken;
 • versterkt sociale netwerken rondom bewoners en de buurt/het dorp;
 • neemt niet over (’kan op de handen zitten’), maar blijft er bij (zolang de situatie daarom vraagt) en heeft oog voor zowel progressie als terugval;
 • treedt kordaat op als de situatie daarom vraagt en spreekt anderen (klant/bewoner, netwerk, professionals, organisaties) aan als dat nodig is;
 • is in staat te interveniëren bij een crisis;is creatief en ondernemend in het zoeken naar passende maatwerkoplossingen en durft daarbij – als de situatie dat vraagt – gebaande paden te verlaten;
 • reflecteert op eigen kennis, handelen en houding en staat open voor feedback;
 • heeft een sterke wil tot samenwerken en vraagt collega’s (binnen en buiten het sociale team) tijdig mee te denken en schakelt tijdig specialistische deskundigheid in;
 • ziet zich niet als oplosser van alle problemen van bewoners, maar ondersteunt daar waar nodig en mogelijk;
 • past zich makkelijk aan, aan veranderende omstandigheden;
 • deelt kennis en vaardigheden met het team;
 • rapporteert kernachtig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • heeft het vermogen en de motivatie om zich tot een T-shaped professional te ontwikkelen.

De sociaal werker/regisseur conformeert zich met zijn/haar sollicitatie aan de stappen die Sociale teams Borger-Odoorn reeds heeft gezet in het sociaal domein.

Het is een pre als de sociaal werker/regisseur:

 • kennis van het gebied heeft;
 • dialect spreekt.

Arbeidsvoorwaarden

We hanteren de cao Sociaal Werk. De functie is gewaardeerd op Schaal 9. Je krijgt een jaarcontract met optie tot verlenging. 

Sollicitatieprocedure

De sollicitatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag voor maandag 12 november 2018, gericht aan de managementassistent, Daniëlle Bastings,  d.bastings@socialeteamsborgerodoorn.nl.

De gesprekken staan gepland op vrijdag 16 november en donderdag 22 november 2018.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met de teamcoördinator, Roos Jelier, M: 06-15900938. Een functieprofiel is op aanvraag beschikbaar.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.