Contact

Telefoonnummer voor alle sociale teams
in Borger-Odoorn (gratis):

0800 2009

Dit nummer is bereikbaar op
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Normale letters

Over ons

Vanaf 1 januari 2015 is de stichting Sociale teams Borger-Odoorn verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg- en ondersteuningstaken in Borger-Odoorn. De drie sociale teams het Veenland, de Monden en de Hondsrug zijn ieder in hun eigen verzorgingsgebied het aanspreekpunt voor de inwoners van dat gebied.

Werkwijze

De sociale teams werken volgens het Regenboogmodel van de gemeente Borger-Odoorn. Dit model laat zien welke vormen van hulp- en dienstverlening er zijn. Daarbij is er onderscheid tussen zwaarte van de hulp, de invloed die dit heeft op het gezin of de hulpvrager en de kosten van de hulp die ingezet wordt.

De stichting stuurt de drie sociale teams aan, coördineert de werkzaamheden en ziet toe op de correcte uitvoering daarvan. Het uitgangspunt van het werken met sociale teams is het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. De medewerker van het sociaal team inventariseert de zorgvraag en bepaalt in overleg met het gezin of de cliënt hoe de zorg of ondersteuning wordt geregeld. Een gezin of individuele hulpvrager houdt in dit traject steeds dezelfde contactpersoon. Deze werkwijze garandeert een betere zorg, via één ingang, in de eigen buurt en op maat.

Kaart verzorgingsgebied sociale teams